Kömürden çıkış için #TarihVer

Türkiye’nin seragazı emisyonlarında kömürün payı çok yüksek. Fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının yüzde 42’si kömürden geliyor. Avrupa’da kömür santrallerini kapatmak için tarih belirlemeyen beş ülkeden biri olan Türkiye’nin iklim krizini durdurma konusunda üzerine düşeni yapması için bir an önce elektrik üretiminde kömürden vazgeçmesi gerekiyor. 

2021 yılında Akdeniz ve Ege’de 140 bin hektar ormanlık alan kül oldu. Yangınlarda binlerce canlı ve üç insan hayatını kaybetti, 271 kişi yaralandı. Kastamonu ve Sinop’taki sel felaketleri 100’e yakın insanın ölümüne ve büyük maddi hasarlara neden oldu. İklim krizinin sayısını ve şiddetini artırdığı aşırı hava olaylarının durması bizim harekete geçmemize bağlı. 2021 yılında Türkiye 1024 aşırı hava olayına tanıklık etti, 10 yıl önce bu sayı 324’tü. 

İklim krizini durdurmak istiyorsak, fosil yakıtların yol açtığı seragazı emisyonlarını azaltmalıyız. Türkiye’nin de taraf olduğu Paris İklim Anlaşması’nın hedefleri doğrultusunda ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 1,5 derecenin, bunu başaramazsak 2 derecenin altında tutmalıyız. 

Türkiye’nin, sorumluluğu oranında üzerine düşeni yapması, kömürlü termik santralları kapatmak için bir yol haritası belirlemesi gerekiyor. Yoksa iklim kriziyle ilgili, net sıfır emisyon hedefi de dahil olmak üzere telaffuz edilen herhangi bir hedefle ulaşmamız mümkün olmayacak ve aşırı hava olaylarını durduramayacağız. 

Araştırmalar Türkiye’nin isterse 2030 yılında bile kömürden vazgeçebileceğini ve bunu nükleer enerji ve doğalgaz gibi başka kirli kaynaklara başvurmadan yapabileceğini gösteriyor. Enerjinin daha verimli kullanılması ve yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasıyla Türkiye iklim krizine neden olduğu kadar hava kirliliği gibi farklı çevre sorunlarına da yer açan kömürlü termik santrallarla vedalaşabilir.

Başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere, iklim ve enerji politikalarında söz sahibi tüm karar vericileri elektrik üretiminde kömür kullanımını sonlandıracak bir yol haritası belirlemeye ve kömürden elektrik üretimini bırakmak için net bir tarih vermeye davet ediyoruz. 

Sen de imza atarak kampanyaya destek ol, iklim krizini durdurmak için Türkiye’yi harekete geçirelim.

2021 yılında Akdeniz ve Ege’de 140 bin hektar ormanlık alan kül oldu. Yangınlarda binlerce canlı ve üç insan hayatını kaybetti, 271 kişi yaralandı. Kastamonu ve Sinop’taki sel felaketleri 100’e yakın insanın ölümüne ve büyük maddi hasarlara neden oldu. İklim krizinin sayısını ve şiddetini artırdığı aşırı hava olaylarının durması bizim harekete geçmemize bağlı. 2021 yılında Türkiye 1024 aşırı hava olayına tanıklık etti, 10 yıl önce bu sayı 324’tü. 

İklim krizini durdurmak istiyorsak, fosil yakıtların yol açtığı seragazı emisyonlarını azaltmalıyız. Türkiye’nin de taraf olduğu Paris İklim Anlaşması’nın hedefleri doğrultusunda ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı 1,5 derecenin, bunu başaramazsak 2 derecenin altında tutmalıyız. 

Türkiye’nin, sorumluluğu oranında üzerine düşeni yapması, kömürlü termik santralları kapatmak için bir yol haritası belirlemesi gerekiyor. Yoksa iklim kriziyle ilgili, net sıfır emisyon hedefi de dahil olmak üzere telaffuz edilen herhangi bir hedefle ulaşmamız mümkün olmayacak ve aşırı hava olaylarını durduramayacağız. 

Araştırmalar Türkiye’nin isterse 2030 yılında bile kömürden vazgeçebileceğini ve bunu nükleer enerji ve doğalgaz gibi başka kirli kaynaklara başvurmadan yapabileceğini gösteriyor. Enerjinin daha verimli kullanılması ve yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasıyla Türkiye iklim krizine neden olduğu kadar hava kirliliği gibi farklı çevre sorunlarına da yer açan kömürlü termik santrallarla vedalaşabilir.

Başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere, iklim ve enerji politikalarında söz sahibi tüm karar vericileri elektrik üretiminde kömür kullanımını sonlandıracak bir yol haritası belirlemeye ve kömürden elektrik üretimini bırakmak için net bir tarih vermeye davet ediyoruz. 

Sen de imza atarak kampanyaya destek ol, iklim krizini durdurmak için Türkiye’yi harekete geçirelim.