GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında derneğimiz “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmiştir.​

Bu çerçevede kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde Ekosfer Derneği tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel Verileriniz Vakfımıza ilişkin tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve bağış çalışmalarını geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.

Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan derneğimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen bağışçılarımızın:

Yukarıda sayılan bu talepler, iletisim@ekosfer.org adresine e-posta iletilerek her zaman derneğimize aktarılabilir.